2013

Sezóna 2013 bola pre nás opäť v znamení zlepšovania svojich schopností, získavaní skúseností a budovania vzťahov.

V prvej polovici roka sme usporiadali niekoľko tréningov a cvičení, na ktorých sme sa zamerali najmä na nácvik pechotných činností a tiež zlepšenie streleckých schopností jednotlivcov. K tomu sme mohli a začali využívať (aj) nami vybudovaný shooting house, kde si vďaka modularite konštrukcie vieme napodobniť takmer akúkoľvek situáciu, ktorá môže nastať v prostredí CQB.

 

Koncom mája sme sa opäť zúčastnili malej lokálnej akcie usporiadanej klubom AK RYS zo Spišskej Novej Vsi na ihrisku Mäsokombinát. Na tejto akcii sme dostali úlohu EOD squadu, ktorá pozostávala z umiestnenia a odpálenia imitácie výbušniny na určenom mieste. Táto úloha bola aj vďaka predchádzajúcim tréningom a spolupráci s inými družstvami splnená v krátkom čase. Akcie sa zúčastnili Peter Williams, Johnny Garcia, Stephen Cooper, Aaron Ortez a Mark Green.

 

 

 

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizoval podnik Majer pod Lesom v Ľubici verejnú akciu, ktorej súčasťou bola okrem iného aj ukážka boja z 2. svetovej vojny v prevedení spriateleného KVH Tatry Spišské Bystré, ako aj iných pozvaných KVH. Naša jednotka, menovite Stephen Cooper, Johnny Garcia, Peter Williams a Aaron Ortez, bola prizvaná na zabezpečenie priestoru ukážky z dôvodu umiestnenia pyrotechniky, aby tak nedošlo k zraneniu. Organizátor akcie nás nakoniec využil na zabezpečenie viacerých atrakcií dňa a pre deti sme samozrejme boli lákadlom.

O týždeň neskôr sme boli pozvaní na ďalšiu verejnú akciu s názvom Popradský modelársky deň, ktorá sa konala v Aréne Poprad. Išlo o naozaj veľkú medzinárodnú akciu svojho druhu, o čom svedčí účasť takmer 180 vystavovateľov z rôznych krajín a takmer 4000 návštevníkov. Naši členovia Peter Williams, Stephen Cooper, Aaron Ortez ako aj Johnny Garcia mali možnosť prezentovať sa pred takýmto publikom prvýkrát.

 

V júni sa tiež naši členovia Peter Williams a Stephen Cooper zúčastnili airsoftovej akcie Taktické bojové hry, ktorá sa odohrávala neďaleko mesta Fiľakovo. Z dôvodu nevhodného terénu, chaotického velenia, vysokých teplôt a s tým súvisiacich problémov s hydratovaním organizmu naše zapojenie sa do bojov netrvalo dlho a preto túto akciu radíme k menej vydareným.

Náš dlhoročný známy Tatu organizoval v júli lokálnu akciu v lese v bývalom VVP Javorina. Aj napriek organizačným problémom akcia zaujala netradičným systémom bránenia a dobývania checkpointov aj účasťou nám neznámych teamov. Túto akciu sme poňali ako vyslovene oddychovú. Zúčastnili sa jej Johnny Garcia, Peter Williams, Mark Green a Aaron Ortez.

Koncom júla boli aj Mark Green, Stephen Cooper, Peter Williams a Johnny Garcia súčasťou pre nás vrcholnej akcie roka, Protector X. Táto medzinárodná milsim – LARP akcia sa odohrávala v bývalom VVP Ralsko v severných Čechách a jej námetom boli operácie spojeneckých jednotiek v súčasnom Afganistane. Akcia bola jedinečná účasťou rôznych prevažne military zameraných jednotiek z Európy, ako aj tým, že obsah si vytvárali hráči samotní, svojim plnením misií a úloh v rámci hlavného scenára. Účasť na tejto akcii bola pre nás nesmierne prínosná, či už z pohľadu získaných skúseností alebo známostí, či z pohľadu množstva zážitkov, ktoré sme si priniesli domov.

V septembri sme sa takmer tradične zúčastnili verejnej modelárskej akcie Plastic Session 2013. Stephen Cooper, Johnny Garcia, Peter Williams aj Aaron Ortez sa opäť prezentovali na verejnosti. Tentokrát nás poctil svojou návštevou aj PFC Ruffe z českej 4th Infantry Division, ktorý nám potom vo výstroji pomáhal pri našom prezentačnom stánku.

V priebehu mesiaca október sa k nám pridala prvá zástupkyňa nežného pohlavia, Katherine Williams. Tohto mesiaca sa týka ešte jedna pomerne významná zmena. Konkrétne je naša jednotka od 25. októbra oficiálne registrovaným občianskym združením a to pod názvom Klub Vojenskej Histórie 10th Mountain Division SK.

Začiatkom novembra sme si dali tréning zameraný na prehĺbenie doteraz nacvičených schopností a prieskum nového terénu, tentokrát aj za hodnej účasti, menovite Aaron Ortez, Katherine Williams, Johnny Garcia, Stephen Cooper, Peter Williams a Mark Green.

Posledná významná akcia tohto roku bolo spoločné cvičenie jednotiek a jednotlivcov znovu oživeného zoskupenia Task Force 11. Toto cvičenie sa odohralo v okolí Sp. Bystrého posledný novembrový deň a okrem členov KVH 10thMDsk, menovite Peter Williams, Mark Green, Johnny Garcia a Stephen Cooper, sa ho zúčastnili aj jednotlivci z jednotiek Fox Corps, ODA 392 ako aj nováčik v tomto zoskupení, jednotka 1st Force Recon z východu Slovenska. Cvičenie bolo zamerané na nácvik pechotných činností za súčasného ohrozenia malou skupinou záškodníkov a takýmto spôsobom aj overenie operačných schopností zúčastnených.

 

 
zemk.com
preloadingpreloadingpreloading