2012

Rok 2012 sme odštartovali niekoľkými tréningami ešte v snehu a spoluprácou s inými jednotkami. Po dohode boli členovia 10th Mountain Division(sk) prizvaní na výcvik s členmi zoskupenia Joint Task Force Sabot. Tento výcvik sa odohral v Českej republike, z jednotky 10th Mountain Division(sk) sa ho zúčastnili Stephen Cooper a Paul Diaz. Týmto sa začala dlhodobá spolupráca s JTF Sabot, ktorá vyvrcholila začlenením jednotky 10th Mountain Division(sk) do tohto zoskupenia.

Činnosť jednotky pokračovala trénovaním svojich schopností na niekoľkých tréningoch prevažne v priestore bývaleho VVP Javorina. Do jednotky vstúpili aj Mark Green a Aaron Ortez, zároveň však v tomto období Paul Diaz pozastavil svoju činnosť v jednotke. Taktiež sme sa zúčastnili aj military akcie v Českej republike s názvom Hilmand 3. Akcia bola zobrazením protipovstaleckých operácií na území Afganistanu v súčasnosti a okrem ostatných členov JTF Sabot sa jej za jednotku 10th Mountain Division(sk) zúčastnili Stephen Cooper, Johnny Garcia, Aaron Ortez a Mark Green.

V júli sme boli členskou jednotkou JTF Sabot, 101st Airborne Division(sk,) pozvaní na spoločný výcvik, ktorý sa uskutočnil neďaleko českých hraníc pri obci Horné Srnie. Výcvik bol zameraný na zosúladenie činnosti cvičiacich jednotiek a nácvik manévrov na úrovni družstva (squad). Výcvik začal v piatok okolo 22.00 večer presunom za dažďa do lesného porastu, kde sme si vybudovali prístrešky a uložili sa spať. Na druhý deň sme pokračovali v presune do cieľovej oblasti. Vinou chybnej navigácie sme trocha poblúdili, no nakoniec sme priestor našli a podľa inštrukcií skúsenejších chalanov z 101st Airborne Division(sk) spoločne vybudovali patrol base. Pokračovali sme nácvikom manévrov a budovaním ďalších súčastí patrol base. Po nacvičení manévrov nás bohužial niektorí členovia 101st Airborne Division(sk) museli opustiť, čím bolo spôsobené, že výcvik nemohol pokračovať podľa plánu. Teda sme pokračovali teoretickými prednáškami a voľným pokecom pri ohnisku. Výcvik sme ukončili v nedeľu doobeda, kedy sme zbalili našu patrol base a presunuli sa k autám za súčasného nácviku presunových formácií. Tohto výcviku sa za jednotku 10th Mountain Division(sk) zúčastnili Stephen Cooper, Aaron Ortez, Johnny Garcia, Jason Moore, Mark Green a prvýkrát aj Peter Williams, ktorý následne vstúpil do jednotky.

V auguste sme usporiadali lokálnu airsoft akciu s obmedzením na manuálne zbrane a GBB pištole. Akcia sa zúčastneným páčila, čomu sme veľmi radi.

V septembri sa jednotka na pozvanie modelárskeho klubu Tatranskí Orli zúčastnila verejnej prezentácie na modelárskej výstave Plastic Session 2012, konajúcej sa v Aréne Poprad. Jednotka mala v rohu Arény postavenú airsoftovú strelnicu a na stoloch ukážku airsoftových zbraní. Ako sa dalo očakávať, prezentácia zaujala veľké množstvo ľudí a taktiež najmenších, ktorých túžbou bolo zastrieľať si. Vzniklo mnoho zaujímavých fotografií, jednotka nabrala nové kontakty a predovšetkým prezentovala svoju činnosť na verejnosti.

V októbri sme sa zúčastnili tiež jednoduchej lokálnej airsoft akcie v Spišskej Novej Vsi na pozvanie chalanov z teamu AK RYS SNV. Akcia zaujala dosť tuhými bojmi i účasťou množstva nám dovtedy neznámych ľudí, ale i starých známych.

V tom istom mesiaci sme boli pozvaní ešte na ďalší spoločný výcvik JTF Sabot, konaný tentokrát v Českej republike, v zrekonštruovaných bývalých kasárňach v Žítkovej.  Tento výcvik však taktiež neprebehol úplne podľa plánu, keďže nám ho pokazilo nepriaznivé počasie (nonstop lialo). Výcvik bol zameraný na otestovanie fyzických schopností členov JTF Sabot a zároveň sme sa naučili niečo z topografie. Keďže sa musel jeden z členov 101st Airborne Division(sk) predčasne vrátiť domov, výcvik bol znova ukončený predčasne. Tohto spoločného výcviku sa za jednotku 10th Mountain Division(sk) zúčastnili Johnny Garcia, Stephen Cooper, Peter Williams a Mark Green.

Niekedy v tomto období v jednotke ukončil svoju činnosť jeden zo zakladajúcich členov, Josh Ray Person.

Záver roka sa opäť niesol v znamení niekoľkých tréningov zameraných na prehĺbenie nacvičených schopností.
zemk.com
preloadingpreloadingpreloading