2006-súčastnosť

Divízne velenie, 3. brigádny bojový tím a dva práporne úkolové skupiny z 4. brigádneho bojového tímu boli nasadené v Afganistane v rokoch 2006-2007. Slúžili na východe krajiny, pozdĺž hranice s Pakistanom.

V zime 2006 bola do Afganistanu nasadená tiež 10. letecká brigáda (súčasť 10MD) ako jediný letecký element v operácií v tej dobe. Pod názvom „Task Force Falcon“ brigáda poskytovala vzdušnú podporu všetkým silám pôsobiacim pod ISAF.

 

 

 

Po ročnom odpočinku bolo velenie 10. horskej divízie prvýkrát nasadené do Iraku v apríli 2008. Divízne velenie slúžilo ako veliaci element pre južný Bagdad až do konca marca 2009, keď bolo premiestnené, aby zabezpečilo ochranu pre Mnohonárodnú Brigádu – Juh. Dňa  20. mája 2009 velenie prenechalo zodpovednosť 34. pešej divízii Národnej Gardy štátu Minnesota.

4. brigádny bojový tím slúžil v severovýchodnom Bagdade od novembra 2007 do januára 2009, pod velením 4. pešej divízie a zúčastnil sa aj väčších operácií, ako napr. operácie Phantom Phoenix.

Pre 3. brigádny bojový tím bolo plánované nasadenie do Iraku, ale toto bolo zmenené, a tak bol nasadený v januári 2009 do provincií Kunar, Logar a Wardak vo východnom Afganistane. Úlohou bolo budovať predsunuté základne a bojové stanovištia na posilnenie vplyvu vojsk USA v oblasti pred príchodom dalších síl.

2. brigádny bojový tím bol nasadený na konci roku 2009 do Iraku ako súčasť rotácie 2009-2010. Pre 1. brigádny bojový tím bolo takisto plánované nasadenie do Iraku na konci 2009, ale namiesto toho bol nasadený do Afganistanu v marci 2010.

3. brigádny bojový tím bol znova nasadený do Afganistanu v marci 2011, do provincie Kandahár na juhu krajiny. Počas tohto nasadenia boli rozmiestnení hlavne na predsunutých základniach a bojových stanovištiach v okresoch Maywand, Zhari a Arghandab. Do Fort Drum sa vrátili v marci 2012.

4. brigádny bojový tím bol nasadený do Regionálneho Veliteľstva – Východ od októbra 2010 do októbra 2011. V tomto nasadení boli v predtým nedotknutých miestach, ako v údolí Chakh v provincii Wardak a údolí Charkh v provincii Logar, pri hľadaní elementov zločineckej siete Haqqani.

 
zemk.com
preloadingpreloadingpreloading