2000-2006

 Pripravenosť 10. horskej divízie sa stala politickým argumentom pri prezidentských voľbách v roku 2000, keď kandidát George W. Bush vyslovil názor, že divízia „nie je pripravená na službu“. Kritizoval nízku pripravenosť, čo spôsobilo malé množstvo času medzi jednotlivými nasadeniami v 90-tych rokoch, za ktorý divízia nestíhala trénovať a dopĺňať stavy. Takisto audit amerického Kongresu reportoval, že „i keď divízia nebola nikde nasadená ako celok, nasadenie kľúčových elementov (ako napr. velenie) znemožňovalo jej nasadenie v prípade väčšieho konfliktu“. Armáda odvetila, že divízia bola vždy plne pripravená k boju aj napriek nedostatočným stavom, no napriek tomu posunula divíziu nižšie na zozname nasaditeľných jednotiek, čím jej dala čas na vytrénovanie a doplnenie. 

 Po útokoch z 11. septembra 2001 boli komponenty divízie, vrátane jej práporu špeciálnych operácií a 1. práporu 87. pešieho pluku, nasadené do Afganistanu v rámci operácie Trvalá sloboda (Enduring Freedom). Tieto sily spolupracovali aj na známych operáciách, ako operácia Anaconda, pád Mazar-i-Sharif, bitka o Qala-i-Jangi a bojoch v údolí Shahi-Kot. V polovici roku 2002 sa tieto sily vrátili domov, kde boli uvítané prezidentom Georgeom Bushom a nadšeným davom ľudí.

V roku 2003 bolo znova do Afganistanu nasadené velenie divízie spolu s jej 1. brigádou. Počas tohto nasadenia elementy divízie bojovali na miestach predtým nedotknutých vojnou, ako bola napríklad provincia Paktika, aby hľadali a zneškodňovali bojovníkov Talibanu a Al-Kájdy. V boji vo viacerých menších operáciach, ako operácia Avalanche, operácia Mountain Resolve a operácia Mountain Viper, si divízia udržovala taktiku malých mobilných jednotiek na interakciu priamo s obyvateľstvom v odľahlých lokalitách a vyhnanie povstalcov. 1. brigáda takisto prevzala viacero humanitárnych misií.

V roku 2003 bola do Afganistanu nasadená tiež divízna letecká brigáda. Ako jediný letecký element nasadený v tom čase, brigáda poskytovala leteckú podporu všetkým jednotkám US Army v regióne, ako blízka letecká podpora, evakuácia ranených a transport bojových jednotiek.

Velenie, 1. brigáda a letecká brigáda sa vrátili späť do Fort Drum v roku 2004.

 

Po návrate velenia a 1. brigády sa začala transformácia na modulárnu divíziu. 16. septembra 2004 bola táto transformácia ukončená. K divízii bol priradený prápor špeciálnych operácií, 1. brigáda sa premenila na 1. brigádny bojový tím, zatiaľ čo 3. brigádny bojový tím bol aktivovaný po prvý krát v histórii. V januári 2005 bol aktivovaný 4. brigádny bojový tím vo Fort Polk, štát Louisiana.

2. brigádny bojový tím bol nasadený na konci roku 2004 do Iraku, aby podporil prebiehajúcu operáciu Iraqi Freedom (Iracká sloboda). Vrátil sa do USA na konci roku 2005 a podstúpil transformáciu. V tom čase bol do Iraku nasadený 1. brigádny bojový tím, ktorý tam ostal az do konca roku 2006
zemk.com
preloadingpreloadingpreloading